สาระน่ารู้ การเลี้ยงลูก » ของเล่นเด็ก เสริมพัฒนาการ

ของเล่นเด็ก เสริมพัฒนาการ

15 July 2019
797   0

ของเล่นเด็ก หรือเรียกอีกอย่างว่า เด็กกับของเล่นเรียกได้ว่าเป็นของคู่กัน การเล่นเป็นกิจกรรมอย่างหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการให้ลูกน้อยได้ ของเล่นเสริมพัฒนาการ หมายถึง สิ่งของที่ถูกสร้างขึ้นเพื่อเสริมทักษะการเรียนรู้ให้แก่เด็ก สร้างความสามารถในการเรียนรู้ด้านต่างๆและพัฒนาสมองให้เด็กจดจำได้มากขึ้น การเลือกของเล่นที่เสริมพัฒนาการแก่ลูกน้อย ก็จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการทั้ง 4 ด้านให้แก่ลูกน้อย คือ

1.เสริมพัฒนาการด้านร่างกาย เป็นของเล่นประเภท บีบหรือเขย่าแล้วเกิดเสียง ตุ๊กตาผ้ารูปสัตว์ เพื่อส่งเสริมการใช้มือ นิ้วมือสำหรับหยิบจับสิ่งต่างๆ รถเด็กเล่นสำหรับลากจูง หรือลูกบอล ช่วยให้เด็กเคลื่อนไหวร่างกายได้คล่องตัวมากขึ้น เพื่อฝึกการเคลื่อนไหวของกล้ามเนื้อขา

2.เสริมพัฒนาด้านการเรียนรู้ เป็นของเล่นที่เด็กต้องใช้การสังเกต การเลียนแบบ และการจดจำ เช่น ตัวต่อ ห่วงเรียงซ้อน ตัวอักษรหลากสี กล่องหยอดรูปทรงเรขาคณิต เพื่อฝึกการสังเกตและเรียนรู้สี    รูปทรงเลขาคณิตต่างๆ หนังสือภาพ เป็นการปลูกฝังนิสัยรักการอ่านและช่วยให้เด็กเรียนรู้ภาษา  การปั้นดินน้ำมัน แป้งโด ซึ่งช่วยฝึกสมาธิและความคิดสร้างสรรค์ ในการปั้นให้เป็นรูปต่าง ๆ ตามจินตนาการของตัวเอง

3.เสริมพัฒนาการด้านอารมณ์และจิตใจ ได้แก่ ตุ๊กตามีเสียง ของเล่นประเภทเครื่องดนตรี เช่น ระนาดเล็ก กล่องดนตรี คีย์บอร์ดเล็กๆ หรือลูกบอล เป็นของเล่นที่มีลักษณะช่วยให้เด็กระบายความโกรธและลดความก้าวร้าวลงได้ ของเล่นประเภทตุ๊กตาตัวใหญ่ๆช่วยให้เด็กเกิดความอบอุ่นและมีเพื่อนเล่น หรือบ้านตุ๊กตา เป็นต้น

4.เสริมพัฒนาการด้านสังคม ของเล่นชนิดนี้เป็นของเล่นที่เปิดโอกาสให้เด็กได้เรียนรู้การอยู่ร่วมกับผู้อื่น ลักษณะของเล่น เช่น ลูกบอล ของเล่นที่เป็นบทบาทสมมุติ เช่น อุปกรณ์เครื่องครัว ตุ๊กตาต่างๆ หรือการเล่นนิทานผูกเรื่องราวให้เด็กสมมติเป็นตัวละคร ทำให้เด็กได้แสดงความเป็นตัวเองออกมา ทำให้สามารถรู้จักเข้าใจสิ่งแวดล้อมรอบตัวมากขึ้น

ของเล่นเด็ก เสริมพัฒนาการ จะช่วยส่งเสริมพัฒนาการของลูกน้อยก็จริงครับ แต่สิ่งที่สำคัญของการเล่นคือคุณพ่อคุณแม่ที่ร่วมเล่นกับลูกด้วย การได้พูดคุย หรือได้ทำกิจกรรมต่างๆร่วมกัน จะทำให้ลูกน้อยรับรู้ได้ถึงความอบอุ่นที่ได้รับ อีกทั้งคุณพ่อคุณแม่ยังได้เห็นพัฒนาการของลูกน้อยอีกด้วยนะ

แต่คุณพ่อคุณแม่ อย่าลืมว่า ของเล่นนั้นเป็นเพียงแค่เครื่องมือในการเสริมพัฒนาการเท่านั้น พัฒนาการหลักของลูกน้อยจะเกิดจากการเลี้ยงดู เกิดจากการดูแลเอาใจใส่ของคุณพ่อคุณแม่ ดังนั้นถึงแม้ว่าจะมีของเล่นมากมายแค่ไหน ถ้าพ่อแม่ไม่อยู่ด้วย ก็เปล่าประโยชน์ครับ ของเล่นไหนก็ไม่สำคัญเท่ากับการเล่นกับคุณพ่อคุณแม่นะครับ