สุขภาพลูกรัก » EF พัฒนาสมอง

EF พัฒนาสมอง

2 May 2019
757   0

EF (Executive Functions) คือ ทักษะ หรือ กระบวนการทางความคิดในส่วน สมองส่วนหน้า ที่เกี่ยวข้องกับการคิด ความรู้สึก และการกระทำ เป็นความสามารถที่ใช้บริหารการจัดการชีวิตในเรื่องต่างๆ เช่น ยืดหยุ่นทางความคิด การวางแผน การลงมือทำสิ่งต่างๆอย่างเป็นขั้นเป็นตอน การควบคุมอารมณ์ อาหาร การจดจำนำไปใช้ประโยชน์ เป็นต้น ครับ

ซึ่ง EF เป็นทักษะที่เราทุกคนต้องใช้ มีความสำคัญยิ่งต่อความสำเร็จในการชีวิต ทั้งการเรียน การทำงาน และการใช้ชีวิต ทักษะ EF นี้นักวิชาการระดับโลกชี้แล้วว่า สำคัญกว่า IQ ยิ่งในช่วงวัย 3-6 ปี ด้วยแล้วเป็นช่วงวัยทองของการพัฒนาทักษะนี้ให้กับเด็ก ทักษะ อีเอฟ นั้นประกอบด้วยทักษะ 9 ด้าน คือ

1. Working Memory ความจำที่นำมาใช้งาน คือการจำหรือเก็บข้อมูล ประมวลข้อมูลจากประสบการณ์ และนำมาใช้ประโยชน์ตามสถานการณ์ที่พบเจอ มักจะสัมพันธ์กับไอคิว หากมีทักษะนี้ดีไอคิวก็จะดีด้วย

2. Inhibitory Control ยับยั้งชั่งใจคิดไตร่ตรอง คือความสามารถในการควบคุมความต้องการของตนเองให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม และมีการคิดไตร่ตรองก่อนจะทำสิ่งใด

3. Shift Cognitive Flexibility การยืดหยุ่นความคิด คือความสามารถในการยืดหยุ่นหรือปรับเปลี่ยนให้เหมาะสมกับสถานการณ์ที่เกิดขึ้นได้ พลิกแพลงเป็น เห็นทางออกใหม่ๆ และคิดนอกกรอบได้ 

4. Focus การใส่ใจจดจ่อ คือความสามารถในการใส่ใจจดจ่อ มุ่งความสนใจอยู่กับสิ่งที่ทำอย่าง ต่อเนื่องในช่วงเวลาหนึ่ง ไม่วอกแวก

5. Emotion Control การควบคุมอารมณ์ คือความสามารถในการควบคุมแสดงออกทางอารมณ์ให้อยู่ในระดับที่เหมาะสม จัดการอารมณ์ได้ มีอารมณ์มั่นคง และแสดงออกแบบที่ไม่รบกวนผู้อื่น

6. Self-Monitoring การประเมินตัวเอง คือการสะท้อนการกระทำของตนเอง รู้จักตนเอง รวมถึงการตรวจสอบการงานเพื่อหาจุดบกพร่อง

7. Initiating การริเริ่มและลงมือทำ คือความสามารถในการริเริ่มและลงมือทำตามที่คิด ไม่ผัดวันประกันพรุ่ง

8. Planning and Organizing การวางแผนและการจัดระบบดำเนินการ คือทักษะการทำงาน ตั้งแต่ตั้งเป้าหมาย การวางแผน การมองเห็นภาพรวม จัดลำดับความสำคัญ จัดระบบโครงสร้าง จนถึงการแตกเป้าหมายให้เป็นขั้นตอน

9. Goal-Directed Persistence การมุ่งเป้าหมาย คือความพากเพียรมุ่งสู่เป้าหมาย เมื่อตั้งใจลงมือทำสิ่งใด ก็จะมีความมุ่งมั่นและอดทนทำให้สำเร็จ

ในเด็กเป็นช่วงวัยทองที่พัฒนาได้ง่าย คุณพ่อคุณแม่สามารถที่จะช่วยพัฒนาทักษะนี้กับลูกได้ เช่นการเลือกของเล่นให้ลูกได้คิดอย่างสร้างสรรค์ เช่น เลโก้ หมากฮอส หมากรุก ที่ช่วยฝึกสมองส่วนหน้า ช่วยพัฒนาความคิดของเด็ก การอ่านหนังสือ ช่วยพัฒนาเชาว์ปัญญา การเล่นดนตรีหรือแม้แต่ทำงานบ้าน ฝึกให้มีความรับผิดชอบ

และสิ่งที่สำคัญอีกอย่างคืออย่าทำให้เด็กเครียด เพราะจะส่งผลให้สมองส่วนหน้าไม่ทำงาน การทำสิ่งแวดล้อมให้ไม่กดดันมากนัก จะช่วยเปิดโอกาสให้เด็กกล้าคิดกล้าทำ

EF นั้น เป็นวิธีการพัฒนาสมองแบบใหม่ ที่ยังไม่เป็นที่นิยมมากนัก คุณพ่อคุณแม่ อาจไม่ถึงกับจำเป็นที่จะต้องศึกษาหรือปฏิบัติตาม หลักการของ อีเอฟ ไปเสียทุกอย่าง แต่ให้ประยุกต์ใช้กับการเลี้ยงลูกตามความถนัดของตน ซึ่งน่าจะช่วยให้ลูกๆสามารถมีพัฒนาการทางสมองที่ดีมากกว่าการ ยัดเยียดหลักการ อีเอฟ เอะอะๆ ก็ อีเอฟ อย่างเดียว ทั้งนี้หากคุณพ่อคุณแม่ลองนำเอาอีเอฟ ไปใช้แล้วได้ผลเป็นอย่างไร ก็มาบอกให้ daddydat.com ทราบบ้างนะครับ มาช่วยกันแชร์ข้อมูลกันครับ