สุขภาพลูกรัก » วัคซีนเด็ก ที่ควรฉีดให้ลูกน้อย

วัคซีนเด็ก ที่ควรฉีดให้ลูกน้อย

29 March 2019
1164   0

วัคซีนเด็ก เปรียบเสมือนเกราะป้องกัน ที่ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน เพื่อป้องกันการติดต่อของโรคติดต่อที่ร้ายแรง โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเด็กตั้งแต่แรกเกิดจนถึงวัยเรียน ที่เป็นช่วงวัยกำลังพัฒนา ระบบอวัยวะที่เกี่ยวข้องกับระบบภูมิคุ้มกัน ที่มีความเสี่ยงต่อการป่วยเป็นโรคต่างๆได้ง่าย อีกทั้งความรุนแรงของโรคอาจส่งผลกระทบต่อการเจริญเติบโต พัฒนาการ และชีวิต โดยวัคซีนมี 2 แบบ คือ

1.วัคซีนพื้นฐาน (จำเป็น) เด็กไทยทุกคนต้องได้รับวัคซีนตามที่กำหนด ไม่ต้องเสียค่าใช้จ่าย โดยเน้นเป็นวัคซีนป้องกันโรค มี 8 ชนิด คือ

  • 1.1 วัคซีนวัณโรค (BCG)  ให้เมื่อแรกเกิดก่อนออกจากโรงพยาบาล และอายุ 7 ปี ในกรณีที่ยังไม่เคยได้รับตอนแรกเกิด
  • 1.2 วัคซีนตับอักเสบบี (HB) โดยในเด็กแรกเกิดต้องได้รับภายใน 24 ชม.หลังคลอด และอายุ 1 เดือน เฉพาะรายที่เด็กคลอดจากมารดาที่เป็นพาหะของไวรัสตับอักเสบบี
  • 1.3 วัคซีนรวมคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ตับอักเสบบี (DTP-HB) ให้ 3 ครั้ง ในช่วงอายุ 2, 4 และ 6 เดือน และ วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน (DTP) อายุ 1 ปี 6 เดือน และ 4 ปี
  • 1.4 วัคซีนโปลิโอ (OPV)
  • – ชนิดหยอด ให้ช่วงอายุ 2 เดือน, 6 เดือน, 1 ปี 6 เดือน, 4 ปี และ 7 ปี
  • – ชนิดหยอดและฉีด ในช่วงอายุ 4 เดือน
  • 1.5 วัคซีนรวมหัด-คางทูม-หัดเยอรมัน (MMR) ให้ 2 ครั้ง ช่วงอายุ 9 เดือน หากไม่ได้รับการฉีดช่วงนี้รีบติดตามให้ฉีดเร็วที่สุด และ ช่วงอายุ 2 ปี 6 เดือน
  • 1.6 วัคซีนไข้สมองอักเสบเจอี (JE) ให้ 2 ครั้ง ช่วงอายุ 1 ปี และ 2 ปี 6 เดือน
  • 1.7 วัคซีนมะเร็งปากมดลูก (HPV) ในช่วงอายุ 11 ปี โดยให้ 2 เข็ม ห่างกันอย่างน้อย 6 เดือน
  • 1.8 วัคซีนคอตีบ-บาดทะยัก (dT) 2 ครั้ง ในช่วงอายุ 7 ปี และ 12 ปี

2. วัคซีนเสริม (ทางเลือก) วัคซีนกลุ่มนี้สามารถเลือกฉีดหรือไม่ก็ได้ เพราะมีราคาค่อนข้างสูง ถ้าฉีดก็ดี เพราะจะป้องกัน การเกิด โรคได้ เช่น โรต้า ฮิบ อีสุกอีใส ตับอักเสบเอ นิวโมคอตคัส ไข้กาฬหลังแอ่น โรคพิษสุนัขบ้า เป็นต้น

วัคซีนเด็ก พื้นฐาน จำเป็นสำหรับลูกๆ เป็นสิ่งสำคัญเพราะการสร้างภูมิคุ้มกันโรคด้วยวัคซีนลดอัตราความเสี่ยงจากการติดโรคติดต่อที่อันตรายลงได้ เพื่อกระตุ้นให้ร่างกายสร้างภูมิคุ้มกันโรค จึงควรได้รับวัคซีนโรคต่าง ๆ ที่จำเป็นเพื่อเสริมสร้างสุขภาพร่างกายให้แข็งแรง ดังนั้นคุณพ่อคุณแม่ต้องใส่ใจพาลูกน้อยไปรับวัคซีนพื้นฐานให้ครบตามกำหนดด้วยนะครับ

การฉีดวัคซีนนั้น ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญแต่ไม่ได้เป็นสิ่งจำเป็น คุณพ่อคุณแม่ บางคน ที่มีกำลังเงินมากพอ อาจเลือกฉีดวัคซีนทุกตัว เพื่อลดความเสี่ยงที่ลูกน้อยจะไม่สบาย กลับกัน ในครอบครัว หรือ พ่อแม่ ที่มีกำลังเงินไม่มาก อาจเลือกฉีดวัคซีนเฉพาะที่จำเป็นเท่านั้น  อย่างน้อยๆ ควรจะฉีด วัคซีนรวม คอตีบ-บาดทะยัก-ไอกรน-ไวรัสตับอักเสบบี และ วัณโรค ครับ

ความคุ้มค่าในการฉีดวัคซีน เป็นเรื่องที่หลายๆคนอาจมองข้ามไป เนื่องจากวัคซีนแต่ละตัว โดยเฉพาะวัคซีนที่ทำให้ไม่มีไข้จะยิ่งมีราคาสูงมาก จนเป็นอุปสรรคในการพาลูกไปฉีดวัคซีน แต่หากเทียบความเสี่ยงกรณีที่ลูกป่วยแล้วต้องพาลูกไปรักษา ค่ารักษาโรคนั้นมีราคาสูงกว่าค่าวัคซีนมาก ยังไม่นับมูลค่าทางใจที่คุณพ่อคุณแม่ต้องเห็นลูกป่วย ซึ่งไม่สามารถนับมูลค่าได้ด้วยครับ

สถานที่ฉีดวัคซีน ถ้าหากคุณพ่อคุณแม่ ที่อยู่กรุงเทพฯ หรือ เมืองใหญ่ๆคงไม่มีปัญหา เพราะมีโรงพยาบาลทั้งของรัฐบาล และ เอกชน ให้เลือกมากมายหลายโรงพยาบาล แต่หากเป็นคุณพ่อ คุณแม่ ที่อยู่ต่างจังหวัด อาจมีปัญหาในการเข้าถึงโรงพยาบาล ถือว่าโชคดีที่ตอนนี้ เราสามารถพาลูกน้อย ไปฉีดวัคซีนพื้นฐานได้ที่สถานทีอนามัย ทุกแห่งทั่วประเทศ

สุดท้ายสิ่งที่ DaddyDat อยากฝากให้คุณพ่อคุณแม่ ได้นำไปคิดคือ การเทียบกันระหว่างค่าวัคซีน กับ ค่ารักษาพยาบาลเมื่อลูกป่วย + ค่าเสียหายทางใจที่ต้องจิตตกเมื่อต้องมองเห็นลูกป่วย อีกด้วย สิ่งนี้นับมูลค่าเป็นเงินไม่ได้หรอกครับ ดังนั้นหากไม่เหนือบ่ากว่าแรง คุณพ่อคุณแม่ ควรพาลูกไปฉีดวัคซีน พื้นฐานให้ครบ ในส่วนของวัคซีนเสริมนั้น ก็ขึ้นอยู่กำลังทรัพย์ของคุณพ่อคุณแม่แต่ละคน หากกำลังทรัพย์มากอาจฉีดทุกตัวก็ได้ (ถ้าไม่กลัวลูกเจ็บ) ครับ  ขอให้ลูกๆของคุณแม่ทุกคน สุขภาพดี แข็งแรงๆ ไม่เจ็บไม่ป่วย นะครับ